stuur mail naar Gijs Jacobse
Grimlachjes

naar website gemeentebelangen

Hallo, ik ben Gijs Jacobse.  Op deze site geef ik mijn persoonlijk commentaar op hetgeen er in de gemeente Leeuwarden gebeurd. En mijn ervaring is dat je dat maar het best met een grimlach kan doen.

reageren

archief

Nieuw stadion voor Cambuur

uit de Leeuwarder Courant. Te Gast

In zijn artikel “cultuur te duur? Doe niet zo zuur” (LC 1 juli) verwijt LC journalist Rob Leemhuis politieke partijen die tegen de (extra) gelden voor CH2018 zijn, zoals Gemeentebelangen, selectieve verontwaardiging waar ze moeilijk doen over de (extra) uitgaven voor CH2018 maar wel de beurs trekken voor projecten als WTC/Cambuur en infrastructuur.


Niet alleen is dat feitelijk onjuist; Gemeentebelangen is ook kritisch over de “afkoopsom” Cambuur en is/was ook altijd kritisch bij Infrastructurele werken zoals het Europaplein, maar Leemhuis vergelijkt ook appels met peren. Een feestje geeft na afloop een mooie herinnering. Geld uitgeven aan een wasmachine zal tijdwinst en gemak opleveren en als men dat geld zou besteden aan zonnepanelen zou men dat op den duur (waarschijnlijk) terugverdienen. Je kunt uitgaven dus moeilijk met elkaar vergelijken.


CH2018 levert vooral een leuk jaar (economisch vooral voor de horeca en wellicht detailhandel) en daarna herinneringen op. Nog los van het feit dat het WTC/Cambuur project ons inziens ook ontwikkeld kan worden zonder dat de belastingbetaler al bij voorbaat de portemonnee flink moet trekken (risico’s hou je hier altijd), is het profijt van dat complex hopelijk vele jaren. Belangrijk verschil met CH2018 is ook dat bij CH de overheden het overgrote deel betalen en het bedrijfsleven relatief een klein beetje. Bij de ontwikkeling WTC/Cambuur betaalt het bedrijfsleven het overgrote deel en (mogelijk) de overheid een beetje.


Investeringen in infrastructuur moeten steeds op noodzaak, opbrengsten en kosten beoordeeld worden. Als Gemeentebelangen Leeuwarden waren we tegen de dure renovatie van het Europaplein omdat we wilden afwachten of het nog wel nodig zou zijn voor de verkeersdoorstroming als de rondweg en invalsweg gereed waren. We waren dus niet overtuigd van de economische effecten. Dat de aanleg van de A7 langs Heerenveen en Drachten is gegaan en niet langs Leeuwarden heeft echter grote economische effecten (gehad). We hadden waarschijnlijk graag een paar miljoen bijgedragen om de A7 langs Leeuwarden te laten lopen.


Ook het feit dat je op hetzelfde moment bezuinigt en nog verder moet bezuinigen op elementaire zaken voor mensen als zorg etc. speelt in de afwegingen ook een belangrijke rol. Je kunt geld (volgens ons) maar een keer uitgeven.


Politiek is keuzes maken. Dat doet Gemeentebelangen dan ook. Ik bestrijd dat dit met willekeur gebeurt.

Overal Horeca

Met uitzondering van Gemeentebelangen stond de hele raad te juichen bij het plan van het college om de binnenstad vol te gooien met horeca. Zelfs linkse partijen als PvdA, GroenLinks en Verenigd Links vonden dat de markt haar werk moest doen. En als horecaondernemers in de binnenstad een zaak willen gaan openen moet daar alle ruimte voor zijn. Ik vind dat kortzichtig. Natuurlijk de leegstand is een probleem en natuurlijk een stad moet zich ontwikkelen. Maar die ontwikkeling kun je niet zomaar aan de markt overlaten. Een goed voorbeeld is de echte markt. Het is geweldig belangrijk dat op die markt een grote diversiteit aan goederen wordt verhandeld. Hoe gevarieerder hoe meer mensen er naar die markt komen ( en ook van die andere aanbieders iets meenemen). Als de vrijdagsmarkt vooral uit patatkramen en groentekramen zou bestaan zou die zijn aantrekkingskracht (zeker op de regio) gauw verliezen.


Het verschil tussen de vrijdagsmarkt en de binnenstad is op dit punt niet zo groot. Juist de evenwichtige combinatie en ontwikkeling van gevarieerde detailhandel en gevarieerde horeca maakt of breekt de aantrekkelijkheid van de binnenstad. We beschouwen onze binnenstad als de parel van de stad! Daar moeten we dus heel voorzichtig mee zijn. Veel gemeenten hebben daarom ook een ontwikkelingsplan voor hun binnenstad. Leeuwarden gooit hier zijn binnenstad te grabbel.


Het zal duidelijk zijn dat teveel horeca ook leidt tot een concurrentieslag. Meer schenken dan verantwoord is en het niet naleven van allerlei wet- en regelgeving om kosten te besparen liggen ook nog op de loer.


Je zou denken dat de PvdA, van haar landelijke omarming van de vrije markt de afgelopen jaren samen met de VVD, iets geleerd had. Nee dus.

Evenementen met een luidruchtig karakter

Ieder jaar is er weer discussie over festivals en de overlast die ze veroorzaken. Voor een groot gedeelte roept het college die problemen over zichzelf af. Ze staat namelijk meer toe dan veel andere gemeenten. Toen eind vorige eeuw festivals in de openlucht weer hun intrede deden werden veel gemeenten geconfronteerd met de vraag “wat is redelijk” op dit gebied. In 1996 heeft de inspectie milieuhygiëne Limburg een nota “evenementen met een luidruchtig karakter” geschreven waarin wordt aangegeven wat zij als redelijk zien. Deze nota wordt in veel gemeenten gehanteerd en ook de Raad van State neemt het vaak als basis voor haar uitspraken in geschillen tussen inwoners en hun gemeente. Naast geluidsnormen voor overdag en de avond geeft die nota als advies dat op doordeweekse dagen na 23.00 uur er nog slechts achtergrondmuziek geproduceerd mag worden. Op dagen waarop een niet werkdag volgt zou dat kunnen verschuiven naar 24.00 0f 01.00 uur. Ook het aantal dagen dat het evenement duurt is uiteraard van belang. Ook hier geldt hoe langer, hoe meer het geluid als overlast wordt ervaren. Namens Gemeentebelangen heb ik gepleit om de regels in Leeuwarden ook in overeenstemming te brengen met deze landelijke richtlijn. Ik kreeg er de handen bij andere partijen niet voor op elkaar. Men is bang dat als Leeuwarden niet soepeler is dan andere gemeenten de festivals niet meer voor Leeuwarden kiezen. Het is ook vreemd dat een festival dat in Eindhoven “gewoon” in een evenementenhal plaats vindt in Leeuwarden in de open lucht wordt gehouden. Het is ook raar dat we van bijvoorbeeld Zalen Schaaf grote investeringen in geluidsisolatie hebben gevraagd terwijl elders in de stad de evenementen zonder enige geluidsisolatie mogen plaatsvinden. We moeten ook niet vergeten dat het hier om gewone bedrijven gaat die hun brood verdienen aan het organiseren van evenementen. Daar is niets mis mee, maar ieder bedrijf wordt wel eens geconfronteerd met regels en wetten die hun hinderen in hun bedrijfsvoering. Ik lees nooit dat aan een bedrijf ontheffing van milieuwetgeving wordt verleend omdat ze anders onvoldoende omzet kan draaien. Er zijn heel veel prachtige evenementen die volledig passen binnen de grenzen van de nota van de inspectie voor milieuhygiëne. Andere gemeenten werken er prima mee. Ik kan geen reden bedenken waarom Leeuwarden meer zou moeten toestaan. Als evenementenorganisators alleen naar Leeuwarden komen omdat we hier niet zo moeilijk doen over regels moeten ze vooral wegblijven. Anders zijn ze van harte welkom.

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het dan zover. Cambuur en zijn partners hebben jun plannen om te komen tot een nieuw stadion bekend gemaakt. Dat men kiest voor het WTC gebied is niet verrassend. Min of meer vanaf het begin was al duidelijk dat de plannen op de huidige locatie onhaalbaar waren. Teleurstellend was wel dat het plan niet haalbaar is zonder dat de gemeente daar, anders dan vanuit haar publiekrechtelijke rol op het gebied van ruimtelijke ordening etc., bij betrokken wordt hetzij door garant te staan voor een lening, hetzij door eigenaar te worden van het stadion dan wel door een bedrag aan Cambuur te geven om “het gat te dichten”. Het College kiest voor deze laatste variant. In een keer 4.5 miljoen aftikken en dan moet Cambuur zich maar weer redden. Dat zou niet mijn keuze zijn. Ten eerste vind ik het moeilijk uit te leggen dat je in een tijd waarin er nog allerlei bezuinigingen gaande zijn en aankomen op bijvoorbeeld zorg even een paar miljoen overmaakt aan Cambuur, ten tweede omdat Cambuur in principe zijn eigen broek moet ophouden en last but not least, omdat het niet hoeft. De gemeente kan, bijvoorbeeld via de BV Sport, ook eigenaar worden van het stadion en het verhuren aan Cambuur. Cambuur betaalt in dat geval gewoon de kosten die de gemeente moet maken in de loop van de jaren in de vorm van huur.


In iedere constructie loopt de gemeente risico als het financieel mis gaat bij Cambuur. In alle gevallen verliest ze geld en/of staat Cambuur om financiële steun op de stoep van het stadhuis. In de huur-constructie zit de gemeente mijn inziens echter het meest aan het stuur. Zo kan Cambuur het stadion niet met hypotheek belasten en/of aan derden verkopen om aan geld te komen. Als verhuurder houdt de gemeente ook een grotere vinger in de pap op het gebied van onderhoud van het gebouw zelf, maar ook de omgeving. Ook op de langere termijn (30 jaar) als het stadion financieel is afgeschreven blijft de gemeente aan het stuur in dit gebied.


De komst van het nieuwe stadion gaat gepaard met grote investeringen in dit gebied. Die zijn nodig omdat een gedeelte van de opbrengsten van deze gebouwen gebruikt wordt om de bouw van het stadion mogelijk te maken. Er gaat in dat gebied heel wat gebeuren. Dat geeft kansen voor de een, bedreigingen voor de ander en zorgen voor weer anderen. Het is zaak een goed evenwicht te vinden tussen alle belangen.