Grimlachjes gemeentebelangen leeuwarden Gijs Jacobse
Grimlachjes

Grimlachjes
Grimlachjes
Grimlachjes
Grimlachjes
Grimlachjes
Grimlachjes
Grimlachjes
Grimlachjes
Grimlachjes

archief  2007

kerstfeest.

Wat heeft kerstfeest te maken met politiek? Nogal wat lijkt me.
De meeste politieke partijen hebben niet zoveel op met kerstfeest. De komst van Jezus Christus op aarde met zijn boodschap van solidariteit en omzien naar elkaar, botst teveel met de economische groeidoelstellingen. Omzien naar elkaar gaat niet zomaar samen met de politiek van privatisering en versterking van concurrentie wat vooral betekent dat de mensen aan de top fors meer verdienen en de arbeider harder moet gaan werken, voor minder loon en tegen minder zekerheid. Het vieren van de geboorte van Jezus, God's zoon, is ook economisch niet aantrekkelijk als het gaat om onze relatie met grote industrielanden die atheïstisch of islamitisch georiënteerd zijn. Nee, het is (economisch) beter niet met het Christen zijn te koop te lopen. Bij veel politieke partijen gaat het helaas vaak te veel om de economie en die partijen hebben vooral iets met kerstfeest als het om omzetcijfers en hoeveelheid pinbetalingen gaat.
De afgelopen twee weken zijn er in mijn meer of minder nabije omgeving 6 mensen overleden. De vrouw van een vriend, mijn moeder, een tante, een kennis, een neef en een leerlinge van mijn school. En dan is er kerstfeest. Een feest ter viering van de komst van het licht in de wereld. In zo'n tijd realiseer je je des te meer dat het leven van een mens, en de waarde daarvan, niet in geld of cijfertjes is uit te drukken. Dat de economie er voor de mensen is en niet andersom. In dit grimlachje gaat het er dus om dat de politiek er is voor de mensen en de mens er niet is voor de politiek. Politiek bezig zijn moet betekenen dat je omziet naar de ander. Omzien naar elkaar is niet betuttelend, niet beperkend, maar ruimtegevend en vrijmakend, niet vanuit de hoogte, maar ernaast staand. Niet vanuit geldbejag maar wel gericht op winst. Winst voor iedereen. Ik wens ieder goede kerstdagen.

Cambuurgebied in de verlenging

Als NLP-raadslid was ik al vanaf het begin tegen de grootse ontwikkelingen bij het Cambuurstadion. Ik vond dit gebied qua structuur te kwetsbaar. Zoveel nieuwe woningen zou een te groot beslag leggen op de wegen en parkeermogelijkheden. Daarnaast werden de mogelijkheden van het stadion, en dus de ontwikkeling van de BVO Cambuur te veel beperkt. In het bijzonder vanwege dit laatste waren we voor verplaatsing van het stadion. Inmiddels is het college ook tot slotsom gekomen dat er geen ruimte in het gebied genoeg is voor al het verkeer en is het project (na veel kosten gemaakt te hebben) afgeblazen.
Maar wat nu? De grond van het stadion is aan een aan de BVO gerelateerde rechtspersoon door de gemeente voor een vriendenprijsje verkocht om de BVO zo in staat te stellen door woningbouw op deze gronden winst te kunnen maken. Nu dit niet doorgaat zou daar een probleem kunnen ontstaan. Een veel groter probleem is echter niet het probleem van Cambuur maar het nieuwe probleem voor de buurt. Nu de grond in handen is van de BVO cs heeft de BVO een aanzienlijk financieel belang bij verplaatsing van het stadion naar bijv. Werpsterhoek. Indien dat gebeurd is namelijk veel meer grond beschikbaar voor woningbouwprojecten (nl. waar nu de velden liggen) en dat is kassa. Dan kan zelfs meer dan het oorspronkelijke plan gerealiseerd worden. Hoewel ik dus blij ben met het feit dat het plan van woningbouwcoöperatie A7 voor het gebied niet doorgaat ben ik niet gerust op de toekomst. De uiteindelijke uitkomst kon nog wel eens nog slechter zijn voor de buurt. Ik zou als buurt nog even in de alarmfase blijven.

Voor de gek gehouden

Een van de belangrijkste zaken in de relatie tussen burger(s) en bestuur is het feit dat je de burger serieus neemt. Tegen deze basisregel wordt in Leeuwarden helaas nog veel gezondigd. Van de week nog las ik een artikel in de LC waarin wethouder Krol met veel gevoel voor de media in een vrachtwagen stapte om de verkeersproblemen van die kant te bekijken. Los van het plaatje kwam er uit dat de problemen die vrachtwagenchauffeurs ondervinden reëel waren volgens Krol. Vreemd is dan dat hij gelijk zegt er overigens niets aan te zullen gaan doen. Kijk dan houd je de mensen voor de gek. Als je ingaat op de uitnodiging om naar het probleem te kijken moet je ook de bereidheid hebben om, indien die problemen er daadwerkelijk zijn, iets aan te doen. Iedereen begrijpt dat dit dan niet direct morgen geregeld is, maar je gaat met die wetenschap iets doen. Ja toch?
In Zuiderburen is het vertrouwen in het college inmiddels tot beneden het vriespunt gekomen. Is men twee jaar terug geconfronteerd met "optimalisatievoorstellen" (dat zijn bezuinigingen op oorspronkelijke plannen) waardoor de wijk er anders uit kwam te zien dan op de folders weergegeven. Nu blijken zelfs de afspraken die toen gemaakt zijn niet veel waard te zijn. Wethouder Waanders is er, terwijl ze er al jaren zit, blijkbaar nog steeds niet in geslaagd haar dienst onder controle te krijgen. Nu hoeft dat natuurlijk ook niet want zolang de PvdA haar de hand boven het hoofd houdt is er voor haar niets aan de hand.
Dat brengt me bij het derde voorbeeld van voor de gek houden. Komende week besluit de gemeenteraad over de eerste aanpassingen van het plan Nieuw Zaailand. In strijd met de mooie plaatjes tijdens de campagne rond het referendum komt er op de zuidwesthoek van het plein een groot bouwwerk om de lucht uit de garage te kunnen afvoeren. Weg uitzicht, weg open plein, weg kermis, weg weekmarkt. De inwoners zijn bij het referendum dus ook gewoon voor de gek gehouden. Veel politici kijken daar echter heel anders tegen aan. Zij spreken niet over burgers voor de gek houden maar van "voortschrijdend inzicht". Aan de lezer de keus.

Het kabinet beschermt Leeuwarden (tegen provinciale en lokale bestuurders).

Had u vrijdag de vlag ook uit. Nee? Er was daar wel alle reden voor. Het kabinet (waarvan enkele net terug uit Leeuwarden, maar dat zal toeval zijn) besloot de Zuiderzeelijn definitief te schrappen. Er zijn veel redenen om daar vrolijk en dankbaar voor te zijn. Ten eerste bespaart het u en mij als belastingbetaler via het Rijk veel geld. Ruim twee miljard en dat zou in de loop der jaren snel meer zijn geworden, want zo werkt dat bij dit soort projecten. Ten tweede voor de Leeuwarder belastingbetaler zo'n paar miljoen, het bedrag de Leeuwarden zou moeten bijbetalen. Maar vooral ten derde de inwoners van Leeuwarden die werkzaam zijn in de gemeente. De komst van de hogesnelheidslijn van Amsterdam naar Heerenveen en Drachten zou op termijn leiden tot een geweldige leegloop van Leeuwarden naar deze plaatsen. Dat de provincie het project steunde is aan de ene kant niet verbazingwekkend, die steunde ook het traject van de A7 om Leeuwarden te pesten en wil die A7 zone ook via het spoor aanleggen. Aan de andere kant wist de provincie dat de burgers de Zuiderzeelijn niet wilden en is het wel verbazend hoe makkelijk de provincie die mening opzij zette (hoezo kloof?).
In Leeuwarden heeft het college in het verleden de ZZL fel verdedigd. Zoals altijd blind varend op (veel te)mooie nota's van bureau's die opschreven wat hun opdrachtgever wilde horen en doof voor alle kritiek en vragen. ). Ik heb helaas geen illusie dat men in Leeuwarden hier nu iets uit zal leren, want dat heeft men nog nooit gedaan. Het project Nieuw Zaailand zegt voldoende hierover. Er zal ook nu niemand zijn die de verantwoordelijkheid neemt en zegt: "ik heb die rommel verdedigd en ga dus nu".
Het project ZZL is nu van de baan. Het gezond verstand heeft bij dat project gezegevierd. Niet dankzij de provincie (PVDA/CDA), niet door de gemeente (PVDA/CDA), maar door het kabinet (PVDA/CDA) waarvoor hartelijk dank.

Standrechterlijk geëxecuteerd.

We waren deze week de droeve getuigen van de brute politieke moord, door de linkse kerk en de Linkse Courant, op een lokale amateur-politicus van FNP-huize. De executie vond plaats op de door Links vaak beproefde, en sinds Pim Fortuin algemeen bekende, wijze waarbij een persoon die gedachten naar voren brengt die Links niet wil horen voor infantiel, idioot of als een gevaar voor de samenleving wordt neergezet. Van de executie moet een duidelijk afschrikwekkende werking uitgaan naar mensen om vooral hun mond te houden. In veel landen passen regeringen deze methode ook toe. En het werkt. De FNP liet zijn vertegenwoordiger, uit angst ook geëxecuteerd te worden, direct en zonder enige vorm van proces, als een baksteen vallen. En wat had de amateur politicus nu eigenlijk gedaan? Hij had, wellicht in weinig gelukkig gekozen woorden, uiting gegeven aan de vraag, zijn zorgen om, wellicht angst voor, wat er met de buurt zou gebeuren als (groepen) mensen uit/met een heel andere cultuur er zouden komen wonen. Nu kun je zeggen dat zullen meerdere mensen zich, zonder dat te zeggen, afgevraagd hebben en de amateur-politicus was dus eigenlijk een goede volksvertegenwoordiger, maar dat ziet Links anders. Over dit soort vragen mag alleen op verjaardagen gesproken worden maar niet in het openbaar. Zelfs de wethouder kreeg een standje omdat hij het in zijn hoofd had gehaald nog serieus op de opmerkingen van het raadslid in te gaan, wat volgens de Linkse Courant ongehoord is. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat ik gruwel van deze onderdrukkingstactiek. Het draagt namelijk nergens toe bij. In Rotterdam weet men dat sinds enige jaren. Helaas heeft Friesland hiervan blijkbaar nog niets geleerd.
Ik zeg het nog maar eens; de enige manier om integratie tot een succes te maken is praten, praten en nog eens praten. Praten over de gevoelens van autochtonen en allochtonen en over hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze nieuwkomers (snel) onderdeel van de gemeenschap kunnen worden. Zorgen voor voorlichting over elkaar en zorgen voor ontmoeting met elkaar. Praten onderling maar ook als samenleving en in gemeenteraden. Het doen of bepaalde problemen, gevoelens en vragen, terecht of onterecht, er niet zijn is de kop in het zand steken. Mensen die de moed hebben over hun gevoelens te praten neermaaien levert ook niets op. Niet als het om discussies over emancipatie van vrouwen gaat, niet als het om discussies over homoseksualiteit gaat, niet als het om de vestiging van een opvangcentrum voor drugsverslaafden gaat en niet als het om de vestiging van asielzoekers en integratie gaat.

Discriminatie.

Laat ik voorop stellen dat naar mijn mening mannen en vrouwen gelijke rechten hebben en dat je rechten ook niet mogen afhangen van het feit of je hetero- of homoseksueel bent. Laat ik ook maar straight zijn in mijn positie als het gaat om subsidiering van organisaties die er anders over denken. Ik geloof er niets van dat je mensen op andere gedachten brengt door te dreigen met het dichtdraaien van subsidiekranen. Eerder het tegendeel. Mensen moet je overtuigen van het feit dat hun vooroordeel niet op de juiste bronnen is gebaseerd en dat je ook anders naar die bronnen kunt kijken. En dat doe je juist door met ze te communiceren en niet door ze uit te sluiten. De goede lezer begrijpt al dat ik mijn grimlachje schrijf naar aanleiding van de commotie rond vermeende discriminatie bij de ChristenUnie (en de SGP). Wat mij het meest verbaasde in die commotie is dat partijen die zelf een behoorlijke balk in het oog hebben moeite hebben met de splinter in het oog van deze splinters. Waar doel ik op. PvdA en D66 hebben een behoorlijk grote electorale aanhang van allochtonen, waarvan een behoorlijk aantal van gelijke behandeling van vrouwen en homoseksuelen niets moet hebben. Ook (of misschien heeft dat ook wel wat met die aanhang te maken) subsidieren overheden met steun van deze partijen organisaties van allochtonen waarvan de besturen en leden als het gaat om emancipatie zeker niet beter zijn dan de ChristenUnie en SGP. Je krijgt op zijn minst de indruk dat er onderscheidt ( en dus discriminatie) plaats vindt tussen zich christelijk noemende organisaties en niet christelijke organisaties. En gelet op het feit dat dat ook niet mag. Zouden PvdA en D66 dus ook geen subsidie mogen krijgen.
Ook in Leeuwarden hebben we vaak gediscussieerd over de vraag welke discriminatie erger is. Bijvoorbeeld rond de ambtenaar van de burgerlijke stand. De uitkomst is steevast de discriminatie waarvan de meerderheid van de gemeenteraad ( in Leeuwarden dus links) vindt dat die discriminatie het ergst is. Ik geloof niet dat er erge en minder erge discriminatie is. Altijd als iemand niet mag zijn wie hij is of in wezen wil zijn, is dat erg voor hem of haar. Polarisatie is daarbij geen begaanbare weg. Begrip en respect voor elkaar liggen meer voor de hand. Praten. En soms constateren oké is begrijp je en respecteer je mening ook al is het de mijne niet. En hoe komen we tot een voor ons beiden begaanbare oplossing die aan de mensen die het betreft het meeste recht en het minste pijn doet.

Luchtfietserij

Een van de uitgangspunten van de Nieuwe Leeuwarder Partij is "wat ge niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet". Het verplicht politici van de NLP om steeds de vraag te stellen of het profijt van de gemeenschap zodanig groot is dat het offer dat van een individu wordt gevraagd in redelijkheid gevraagd kan worden. Ook als dat offer dus van ons gevraagd zou worden. Ik moet hier aan denken bij de discussie over de fietsbrug die het college wil aanleggen bij het Oostergoplein. Een gigantische inbreuk op het woongenot van velen daar. De vraag stellen is meestal hem ook beantwoorden. Tot op heden ben ik niet overtuigd van het feit dat nut en offers in redelijkheid tot elkaar staan. Dat komt mede doordat ik niet geneigd ben volgzaam achter prognoses van het college aan te lopen en dus vraagtekens zet bij de hoeveelheid fietsbewegingen. Ik heb toch weer het onderbuikgevoelen dat hier iemand bezig is geweest die "Leeuwarden op de kaart wil zetten". Het is het grote projecten gevoel. Net als bij het Nieuw Fries Museum op het Zaailand dat met name gebouwd wordt vanwege het minderwaardigheidscomplex van Leeuwarden. Het Museum zal honderdduizenden mensen naar Leeuwarden trekken, zo denkt/hoopt men, en er voor zorgen dat Leeuwarden meetelt in de vaart der volken. Ik denk dat men hoopt dat de fietsbrug tot het honderd-en-éénste wereldwonder wordt uitgeroepen en men van overal ter wereld komt kijken hoe wij dat groots aanpakken.
Net als, zo wil althans de roddel, een man met een klein piemeltje dat wil compenseren met een sportauto, zo wil blijkbaar het college een grote fietsbrug. De Hamvragen zijn natuurlijk; hoe snel komt Leeuwarden-Zuid tot stand en wat zijn daaruit de fietsbewegingen en moeten die allemaal via het Oostergoplein afgewikkeld worden. Mijn verwachting is dat de veramerikanisering van de arbeidsmarkt (steeds meer mensen die, net als alfahulpen in de thuiszorg, zonder enige sociale zekerheid hun arbeid moeten verkopen onder het motto "geen werk - geen inkomen) grote invloed zal hebben op de woningmarkt. Daarnaast speelt de vergrijzing en de verdunning in die woningmarkt. Ik denk dus dat de groei van Leeuwarden-Zuid veel geleidelijker zal gaan of men moet hier in groten getale sociale woningbouw voor de laagste inkomens gaan bouwen.
Ik vrees dat de prognoses die aan de brug ten grondslag liggen een veel te positieve kijk op de groei in Zuid geven en dus een veel te negatieve kijk op het probleem. Nu het naar mijn bescheiden mening nog een hoog luchtfietserij gehalte heeft ben ik van mening dat op basis daarvan in alle redelijkheid niet gevraagd kan worden van omwonenden om hun woongenot te laten aantasten.

Big brother

Steeds meer bekruipt me het gevoel dat de techniek misbruikt wordt door de staat om politieke problemen technisch "op te lossen". Er ontstaat een mythe. De staat legt bestanden aan, koppelt die, en daaruit ontstaat een veiliger, gezondere en gelukkiger samenleving. De staat wil mijn gedrag bij de bank rood staan) in kaart gebracht hebben en bewaakt. De staat wil mijn internetgedrag in kaart gebracht hebben en bewaakt. De staat wil in kaart gebracht hebben of ik mijn kinderen wel goed opvoedt, of ik niet ongezond eet. Mijn medische gegevens en financiële gegevens heeft ze al jaren. Ze bepaald (mede) de waarde van mijn huis. En ze houdt steeds meer in de gaten waar ik mij bevindt via camera's en GPS systemen. Ik zal zeker niet uitputtend zijn geweest in dit rijtje, dus vul zelf aan. In Leeuwarden wil men nu in de "vogelaar's wijk" (voorheen heechterp e.o.) een team huis aan huis laten gaan die moet gaan registreren of men wel alle subsidies volledig aanvraagt, of men wel werkt, en of men wel voldoende ambitie heeft om hogerop te komen. Twee vragen komen bij mij op: Ten eerste wil ik dat allemaal wel, en willen de mensen dat allemaal wel, zulke ingrepen in hun persoonlijke keuzes en gedrag.
en ten tweede Lost het een probleem op?
Het gaat uit van het principe "meten is weten" daar is niets mis mee. Maar het gaat ook uit van normen. Immers alle afwijkingen van het "normale" worden geregistreerd. En daar is wel heel wat mis mee. Ieder mens is namelijk uniek. Een afwijking bestaat niet omdat de afwijking de norm is nochtans zou moeten zijn. Iedereen die afwijkt wordt door de politiek steeds meer als probleemgeval of risico aangemerkt. En daar heb ik heel veel problemen mee.Wetenschappelijk is er ook geen onderbouwing dat je door het in kaart brengen van problemen die je allang kent het probleem ook oplost. Je doet aan het registreren van symptomen en het makkelijk aanwijzen van schuldigen.Is het gedrag van jongeren dat we als ongewenst beschouwen te wijten aan de ouders?
Of hebben we als samenleving zelf schuld: bijv door: Ouders de opvoeding vrijwel geheel uit handen te hebben genomen via pré natale, baby, peuter, kleuter, school en buitenschoolse opvanginstellingen omdat ouders door ons als samenleving moreel gedwongen worden om te kiezen voor hun carrière (en de economische bijdrage aan onze welvaart).
Of doordat we wel weten dat de TV een negatieve invloed heeft, maar het aanpakken van programma's die, in ieder geval niet in overeenstemming zijn met mijn opvatting van opvoedkundig correct, politiek electoraal niet aantrekkelijk vinden.
Of omdat we te lang onder de linkse druk niet mochten praten over integratieproblemen.
Of omdat we gewoon zelf steeds minder van een ander kunnen hebben.
Ik vind dat mensen mogen afwijken, dat we niet elkaar een probleem moeten laten aanpraten, dat we ons niet in hokjes en bestanden moeten laten plaatsen. We moeten discussiëren over de onderliggende oorzaken van de problemen en naar onszelf als samenleving kijken. Daar heb ik geen Big Brother voor nodig, dat kan ik met de mensen om me heen heel goed zelf.

Groene Longen in stad behouden!

De "groene long" tussen Schilkampen, Heechterp en Camminghaburen, en langs de Groningerstraatweg staat onder druk. Gemeentelijke plannenmakers hebben een begerig oog op dit gebied laten vallen. In een aantal nota's staat meer en minder expliciet dat men hier wil gaan "ontwikkelen". In nota's over het grondbeleid leest men dat de gemeente voorstellen van projectontwikkelaars afwacht. Het recente voornemen van Achmea om bij Kalverdijkje een Gezondheidscentrum (Fitness en zwembad) wil neerzetten is in dat kader wel heel toevallig in de tijd. In de nota die Heechterp moet vitaliseren omdat het is aangewezen als een van de probleemwijken door minister Vogelaar staat dat men het groen in de wijk wil brengen. Dit laatste suggereert sloop en meer groen, maar betekent dat men woningbouw in wat nu de groene rand is wil brengen. Ik vraag me af of de mensen in Leeuwarden dit wel weten, en of ze dit wel willen. Het lijkt me goed dat daar eerst over gesproken wordt voordat er onomkeerbare beslissingen zijn genomen of naar projectontwikkelaars verwachtingen worden gewekt. Het spreekwoord zegt "bezint eer gij begint".

Nijpels Baan(tjer)

Volgende week maandag gaat de gemeenteraad van Leeuwarden de vertrouwelijke notulen vaststellen van de vergadering rond de voordracht van de nieuwe burgemeester. Dat kan zo langzamerhand wel in de openbaarheid. Nu wordt er meestal in de loop van de jaren meer helder over wie in het verleden wel eens een gokje gewaagd heeft bij Hare Majesteit, maar dat is meestal niet een zodanig probleem meer voor betrokkene. Ik mag zelf ook wel eens verhalen over hoe het CDA in het verleden alles uit de kast haalde om te voorkomen dat een vooraanstaande CDA-er door het kabinet in Leeuwarden benoemd zou worden, want zo ging dat vroeger het kabinet benoemde iemand ook wel tegen het advies van de vertrouwenscommissie in. Hayo Apotheker kan er over meepraten. Die werd ook tegen de zin van de vertrouwenscommissie benoemd door "den Haag". Zelden is een burgemeester vervolgens zo vijandig ontvangen door een college (voor de liefhebbers van details; men wou ook toen een pvda kandidaat).
Het is verbazingwekkend hoe snel dit keer namen op straat liggen waarbij sollicitanten in lastige situaties worden gebracht. Zodanig zelfs dat ze publiekelijk via de pers verantwoording moeten afleggen. Een uitgesproken zin als "ik kon mijn kinderen Leeuwarden niet aandoen" is overigens ook niet goed voor het imago van Leeuwarden maar dat terzijde.
Nog los van het schadelijke voor deze kandidaten betekent dit schade voor Leeuwarden. Ik heb in mijn vorige grimlachje al geschreven dat de animo voor Leeuwarden onder zwaargewichten nihil was, door dit soort akkefietjes zullen zware kandidaten bij toekomstige procedures zich nog meer achter de oren krabben.
Wat ik niet begrijp is de positie van Nijpels hier. Als Commissaris van de Koningin is hij degene die moet toezien op de vertrouwelijkheid. Ik ga er van uit dat hij als een soort Baantjer de zaak onderzoekt en de schuldige(n) boven water haalt.

Een link(s)e benoeming.

Het feit dat in de gemeenteraad van Leeuwarden op maandag en vrijdag in dezelfde week gesproken wordt over een linkse benoeming lijkt haast geen toeval te kunnen zijn, maar was het toch. Maandag vroeg de NLP-fractie aandacht voor het "benoemingenbeleid" van links. Vrijdag werd een nieuwe PvdA-burgemeester voorgedragen met, als we de pers mogen geloven, steun van PvdA en GroenLinks. In heel veel Leeuwarder organisatie zitten PvdA-ers op belangrijke posities. Dat komt enerzijds door het belang dat de PvdA hecht aan controle, en anderzijds aan het belang dat organisaties hebben bij een "lobbyist" in de PvdA. Heel veel linkse organisaties hebben dankzij hun "contacten" invloed op de subsidiestroom van de gemeente.
Ook bij functies die door de raad of het college te vergeven zijn speelt politieke kleur een rol. Men zoekt in eigen kring(en) en "ons kent ons". Ik heb eens geprobeerd daar een vinger achter te krijgen. Bij een voordracht aan de gemeenteraad werden 3 mensen voorgedragen voor een functie waarop een open sollicitatieronde had plaatsgevonden. Het kon daarom m.i. geen toeval zijn dat 3 politieke figuren werden voorgedragen. Ik vroeg in voorbereiding op de raadsvergadering op wie er allemaal gesolliciteerd had. Nog voordat de raad een beslissing had genomen kreeg ik als antwoord dat dit niet bekend was en dat alle formulieren vernietigd waren. Ik bedoel maar.
En nu de link met vrijdag, de voordracht van een burgemeester. Uit de voordracht van het tweetal moet je, met alle respect voor de kandidaten, afleiden dat (ook deze keer) er geen echt zwaargewichten naar het burgemeesterschap hebben gesolliciteerd. Je moet je afvragen waarom? Het gerucht in het land zegt dat men niet staat te springen om naar Leeuwarden te solliciteren vanwege de "kliekvormige bestuurscultuur". "het is aanpassen aan deze cultuur of je hebt een moeilijke tijd als burgemeester". Met andere woorden Leeuwarden is te Link(s).
Hoe dan ook. Ik wens de nieuwe burgemeester veel wijsheid en sterkte. Ik hoop dat hij aanleiding is voor het schrijven van vele grimlachjes, want ik moet ook stof tot schrijven hebben. Eén ding heeft deze burgemeester zo wie zo voor; en deze gemakkelijk open deur kan ik echt niet oningetrapt laten, mocht hij, net als Dales, met het college een circusvoorstelling geven in een tent op het Zaailand, dan is het in ieder geval een circus met een klinkende naam.

We spreken af bij Mac Donald

Mijn dochter was onlangs jarig en zij wou graag dat we bij Mac Donald gingen eten.
Wij gaan dan naar de Mac Donald in Goutum. Omdat het water met bakken uit de hemel kwam gingen we met de auto. Daar aangekomen was het lastig een parkeerplaatsje te vinden. Ik zei; "dat wordt nog lastig een tafeltje te vinden". Eenmaal binnengekomen bleek dat geen probleem te zijn. Veel van de auto's behoorden toe aan mensen die Mac Donald gebruikten als Carpoolplaats. Nu vind ik carpoolen goed omdat het gunstig is voor het milieu en dat moet dus gestimuleerd worden. Toen ik er even over nadacht vond ik het steeds vreemder dat op zo'n uitvalslocatie er geen echte carpoolplaats gerealiseerd is. Ik roep hierbij dus de gemeente op om hier wat aan te doen. Wel bij Mac Donald uiteraard want carpoolers hebben ook recht op voorzieningen. Bij de carpoolplaats bij het Kalverdijkje kan dan het omgekeerde gebeuren. Daar kan een Mac Donald komen (Burgerking mag natuurlijk ook, want ik hou van afwisseling en concurrentie). De hoeveelheid scholen in de buurt maken het vast een rendabele vestiging. En voor wie de calorieën weer kwijt wil kan zo doorlopen/doorrijden naar Fitplan.

Een plek onder de zon

Binnen afzienbare termijn zal de raad moeten beslissen of ze al dan niet een openluchtvoorziening bij zwembad De Blauwe Golf wil. Ik heb altijd gezegd dat deze beslissing genomen moet worden bij een grondige renovatie van het bad en nu is dat aan de orde. Het is bekend dat het college, met de wethouder financiën voorop, geen openluchtvoorziening wil. Het lijkt me dan ook verstandig het rapport dat nu in opdracht van het college wordt gemaakt over de (on)mogelijkheden van een openluchtzwembad(je) kritisch te bekijken. Wat willen de mensen eigenlijk. De mensen willen voornamelijk een veldje waar ze, als het mooi weer is, in de zon kunnen gaan liggen. Als er nog ruimte is voor een badje is dat mooi meegenomen. Het Gaat dus om wat ruimte. Die ruimte was er volop, maar door het onverantwoord omgaan met schaarse ruimte, want zo durf ik het beleid rond de bouw van de kenniscampus best te noemen, wordt dit nu moeilijk. Even voor het opfrissen van uw geheugen de meerderheid van de Raad heeft ingestemd met het plan om een groot gedeelte van de groene ruimte aan de Dammelaan te veranderen in parkeerruimte voor de studenten en medewerkers van de kenniscampus en aanverwante bedrijven.
Het gaat er nu dus om spannen of we met elkaar creatief genoeg zullen blijken te zijn om toch wat ruimte vrij te maken voor de realisatie van een lang gekoesterde wens van veel inwoners. Zoals ik al zei, ik verwacht die creativiteit niet van het college. Dat betekent dat we dus zelf aan de slag moeten. Ik zou zeggen laat uw gedachten maar eens de vrije loop. Tegen de tijd dat het college met de uitslag van het onderzoek komt, kunnen we dan samen een alternatief plan presenteren. Wie mee wil doen kan zich melden.

Hoge nood

Wie in het buitenland op vakantie is en een stad bezoekt ziet zichzelf wel eens geplaatst voor de vraag "waar zijn hier de toiletten?". In een aantal steden van formaat is dat goed geregeld. Regelmatig komt je daar verwijsborden tegen met daarop ook de richting (en soms de afstand) waar zich deze voorziening te vinden is. Nu zich binnen enige tijd duizenden buitenlandse toeristen zich in wachtrijen oplopend tot een uur voor het nieuwe Friese Museum op het Zaailand zullen gaan opstellen, is het niet ondenkbaar dat ook zij de vraag zullen hebben "waar bevinden zich hier in Leeuwarden de toiletten".
Ingewijden weten dat je naar V&D kunt ( tegen betaling) en dat de openbare bibliotheek een mogelijkheid is. Anders zul je naar een restaurant of cafe moeten maar dat is vaak alleen voor klanten en je hebt vaak niet de behoefte of de tijd er gelijk maar een activiteit van te maken. Daarom vind ik dat een stad die zich toeristvriendelijk wil profileren ook openbare toiletten hoort te hebben en helder moet aangeven waar zich openbare toiletten bevinden. Ik pleit dan ook voor zo'n/ zulke voorzieningen. Een voorziening zou goed kunnen bij de parkeergarage Zaailand. Voordeel hij is dag en nacht open en er is toezicht mogelijk.
Nu de parkeergarage toch op de schop gaat is het mogelijk deze voorziening gelijk goed vorm te geven. Het College zegt altijd dat ze een warm hart heeft voor mensen in nood. De mensen die op zoek zijn naar een toilet zijn ook in nood. In hoge nood.

Actieve informatieplicht

Leest u alle berichten die op de bladzijden "onder de grote klok" in de Huis aan Huis staan altijd? Ik denk het niet. Dan kan het zomaar gebeuren dat u verrast wordt door iets wat er op een aangrenzend perceel gebeurd. U had het kunnen weten, het is gepubliceerd is dan het simpele antwoord op het moment dat u om opheldering komt vragen omdat u niet zo happy bent met hetgeen naast u gebeurd. Nee, mij is het nog niet overkomen, maar het zou zo maar kunnen want ook ik lees die soms paginalange mededelingen niet letter voor letter door. Lang niet meer overal is het nog zo dat buren gewoon uit beleefdheid kwamen melden dat ze verbouwplannen hadden of dat iedereen wist wat er in hun straatje/buurtje te gebeuren stond. Moet ik de krant zo in de gaten houden omdat een ander wellicht iets wil wat mij in mijn belangen kan treffen? Ik persoonlijk vind dat nogal veel van het "slachtoffer" gevraagd. Ik vind dan ook dat de vergunningaanvrager een veel directere meldingsplicht naar belanghebbende moet hebben. Men moet bij de vergunningsaanvraag verklaringen meezenden waaruit blijkt dat de eigenaren/bewoners van aangrenzende percelen kennis hebben genomen van de aanvraag. Zo hoeft u niet bang te zijn dat u even iets is ontgaan in alle haast van deze tijd. Ik zou zeggen zo moeilijk moet een dergelijk regeling niet zijn te maken. En een kleine moeite levert veel plezier en voorkomt nare verrassingen en conflicten in de straat.

(On)gelijk bekennen

Dat is in de politiek een moeilijke aangelegenheid. Dat bleek de afgelopen week tijdens de behandeling van het evaluatieonderzoek over het cameratoezicht in de binnenstad. In 2005 was al bekend dat uit onderzoek dat verricht was in de wereld om ons heen bleek dat nergens een positief effect was gemeten op geweldscriminaliteit. Ik geef hier van harte toe dat ook ik moeite had dat te geloven. Ik heb toen ook gepleit voor het toepassen van cameratoezicht in Leeuwarden, en wel definitief. Een onderzoek vond ik niet nodig. De PvdA had een veel betere uitgangspositie. Zij was in 2005 tegen cameratoezicht en eiste bij motie dat de camera's alleen mochten blijven als zou blijken dat de criminaliteit met minstens 15% zou zijn afgenomen. Burgemeester Dales was het hier mee eens. Nu het Leeuwarder onderzoek, net als elders in de wereld, heeft aangetoond dat cameratoezicht geen positieve invloed op de criminaliteitscijfers heeft zou je dus verwachten dat de PvdA handenwrijvend zou zeggen "zie je wel we hadden gelijk" en "weg dus met die camera's". Niets is echter minder waar. De PvdA wil, nu
ik door het onderzoek overtuigd ben van het feit dat ze geen bijdrage leveren aan de veiligheid, de camera's juist houden.Wat is het nut van het dure onderzoek geweest, dat je zelf hebt geëist, terwijl je met de wetenschappelijke uitkomst niets doet? Ze blijven als opsporingsapparaat en onder het mom baat het niet het schaadt waarschijnlijk ook niet. Punt is echter dat het eerste wettelijk verboden is en het tweede niet getuigd van het verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld. Heel de programmabegroting staat vol met doelstellingen die met overheidsgeld gerealiseerd moeten worden. Als geld niet bijdraagt aan de realisatie moet je kijken of je het geld op een andere manier kunt inzetten zodat de doelstelling wel gerealiseerd kan worden.De bestrijding van geweldscriminaliteit is zeer belangrijk als doelstelling. Nu cameratoezicht geen meetbare bijdrage levert kun je het geld besteden aan bijvoorbeeld jeugdbeleid of inzetten om de handhavingcapaciteit te vergroten. Ook dan moet je uiteraard meten of dat wel effectief is. Als ik bereid ben mijn ongelijk van 2005 te bekennen moet de PvdA toch bereid zijn haar gelijk te bekennen?

Let op detail.

Voor de liefhebbers, deze week staat de detailhandelsstructuurvisie (iets voor de scrabble?) op de agenda. Kenners van de materie kunnen tandenknarsend en buikschuddend lezen hoe de gemeente in een nota van 14 bladzijde wetenschap en politieke praktijk probeert met elkaar te verzoenen en telkens blijkt dat de wetenschap het onderspit delft. Een aantal leuke details uit de nota en de aanvullende stukken wil ik u niet onthouden. De Vrijheidswijk krijgt een supermarkt van 1500 m2. Deze is omstreden. De motivatie van de gemeente berust niet op cijfers rond aantal inwoners en koopkrachtstromen ( wetenschap) want dat komt niet goed uit. De nota redeneert simpel; de vrijheidswijk noemen we een wijk en bij een wijk hoort een wijksupermarkt en voor een wijksupermarkt staat 1500 m2. Nu las ik in de kaderbrief (ander document) dat het Valeriuskwartier ook een wijk is. Het gedachtegoed van het college volgend kan men dus een goede bestemming voor de Kerk daar aan de rondweg vinden. Nee dat moet natuurlijk niet en is het natuurlijk niet, men bedenkt maar wat. De werkelijke reden is dat het college om financiële en electorale redenen ( je zegt niet vlak voor de verkiezingen in de buurt dat de supermarkt gaat verdwijnen) de projectontwikkelaars en de (toekomstige en huidige) bewoners van deze wijk een (buurt)supermarkt heeft beloofd en toen bleek dat er geen buurtsupers meer gebouwd werden moest toestaan dat er een super van 1500 m2 komt. Dat daardoor andere detailhandel, m.n. ook in de binnenstad, minder omzet genereert is dan gewoon jammer voor hen. Zeg dit gewoon!
Ernstiger is het voornemen om een megasupermarkt (Hypermarché) toe te staan bij Werpsterhoek. Dat daardoor een behoorlijk deel van de regionale koopkracht dat normaal naar de binnenstad ging nu bij Werpsterhoek afslaat is normale verwachting. Maar niet volgens de gemeente. Die heeft een onderzoeksbureau kunnen vinden die enige gevolgen voor andere gemeenten voorziet, maar nauwelijks effect voor de binnenstad.
Sta mij een kort uitstapje toe. Onlangs werd een onderzoek bekend naar 30 onderzoeken die aanbieders van medicijnen hadden laten doen door "onafhankelijke" bureau"s. In alle 30 (!) uitkomsten kwam het medicijn van de opdrachtgever als beste uit de bus. Ik wil maar zeggen. Overigens heeft een aantal jaren geleden het befaamde bureau van Riek Bakker tegen een bedrag van, ik dacht 450.000 euro, nog beweerd dat dit soort ontwikkelingen funest zou zijn voor de binnenstad. De werkelijke reden voor deze Megastore is dat de gemeente met de projectontwikkelaars van de Zuidlanden allang heeft afgesproken dat er al gelijk, ook als er nog maar weinig woningen staan, een super zou komen. Dit om de verkoop van woningen te bevorderen en klachten van (toekomstige) stemmers zoals in Zuiderburen te voorkomen. Maar AH wil niet meewerken aan de bouw van een super waar de eerste jaren nog geen klant te verwachten valt. En dus een Megastore die heel Friesland als potentiële klant heeft en tevens de buurtvoorziening in de Zuidlanden kan zijn.
En dat alles wil men doen om doelstelling 1a "de binnenstad is speerpunt van beleid als het gaat om het instandhouden en verbeteren van een attractief hoofdwinkelcentrum" te realiseren. Ik zou, om de helaas de afgelopen week overleden Gert-jan Dröge te eren, willen eindigen met de zin "Gaat het nog een beetje wethouder?"

De Burgers zelf hun meester laten kiezen.

Nu Dales er de brui aan geeft, zie je allerlei bespiegelingen over Dales zelf, maar ook al aardige artikelen waarin vooruitgeblikt wordt op wie mogelijk zijn opvolger wordt. Maar de eerste vraag is natuurlijk; Hoe komen we aan zijn opvolger.
Ik vind dat de burgers zelf hun burgemeester moeten kunnen kiezen. Leeuwarden is gek op experimenteren en wil in allerlei vlakken voorop lopen dus waarom hier niet? Ik ben daarbij voorstander van het systeem dat men in Frankrijk bij de presidentsverkiezingen gebruikt. Een eerste ronde waarin iedere partij een kandidaat mag inbrengen, en een tweede ronde tussen de twee kandidaten die in de eerste ronde de meeste stemmen behaalden. In een referendum tussen twee kandidaten die door de (meerderheid van de) gemeenteraad worden aangewezen zie ik persoonlijk niks want dan mag je alleen kiezen tussen twee mensen die de pvda bereid is te accepteren als burgemeester en het lijkt me goed dat ook de volgende burgemeester niet uit die hoek komt., Ik heb overigens in principe niks tegen pvda-burgemeesters. Maar in Leeuwarden zijn zoveel sleutelposities in handen van pvda-ers dat je de vraag mag stellen of dat gezond is, en ik vind dat niet gezond. Zijn burgers verstandig genoeg om een goede burgemeester te kiezen? Goede vraag. Als je kijkt naar de afgelopen verkiezingen vraag ik me ook wel eens af of kiezers wel met verstand gestemd hebben, maar dat is natuurlijk omdat ik een andere keuze verstandig(er) had gevonden. In ieder geval wordt in heel veel landen in de wereld de burgemeester door de inwoners van de gemeente zelf gekozen. Dat gaat net zo vaak fout als bij het kiezen van de burgemeester door de gemeenteraad zelf. Kortom, haal de stemmachines uit het vet, zet de borden klaar en dat de beste mag winnen.

Kiezen voor restafvalverwerking in Harlingen.

De gemeenteraad van Leeuwarden spreekt deze week over de wenselijkheid om, in samenwerking met andere Friese gemeenten, een Reststoffen-Energie Centrale te bouwen bij Harlingen. Een centrale die nadat alles wat herbruikt of gecomposteerd kan worden er uit is gehaald de rest verbrand en de uit die verbranding vrijkomende energie weer gebruikt. In alle gemeenten loopt dit proces moeilijk, zo ook in Leeuwarden. Ik begrijp de weerstand echter niet zo.
Mijn inziens spelen er drie zaken die vrij eenvoudig beantwoordt kunnen worden.
1. Ieder wil een zo laag mogelijk tarief. Welnu, een onderzoek, en een second opinion op dat onderzoek tonen aan dat het tegen tarieven kan die de toets der kritiek kunnen doorstaan. De tarieven zullen liggen beneden het gemiddelde van Nederland. Dus die partijen die voor lage tarieven zijn moeten tevreden zijn.
2. Het moet milieutechnisch verantwoord zijn. Welnu, het project voldoet aan de hoogste milieu eisen en levert een forse bijdrage aan milieudoelstellingen. Partijen die het milieu een goed hart toedragen zouden dus moeten staan te juichen bij dit project.
3. Zeggenschap. Op deze manier houden we een flinke vinger in de pap als het gaat om het afvalverwerkingbeleid. Partijen die niet staan te juichen bij privatiseringen moeten dus tevreden zijn.
Als het om de risico's gaat speelt vooral de toekomstverwachtingen een grote rol.
Komt er een verbrandingsovercapaciteit voor afval. En kan dan in de toekomst wellicht elders goedkoper geleverd worden. Niemand kan in de toekomst kijken, maar ik ben er van overtuigd dat er ook in de toekomst behoefte zal blijven aan een verbrandingsoven die zijn tijd qua milieuenergie-rendement ver vooruit is. Waar we met zijn allen de mond vol hebben over het milieu, over lastenbeheersing en over zeggenschap moeten we nu de daad bij het woord voeren. Kiezen voor de REC in Harlingen dus.

Er gaat niets boven……

Dat Leeuwarden niet voor Groningen onderdoet werd deze week weer duidelijk toen ik het artikel van Hanneke Boonstra las getiteld "Intussen in Groningen" (LC 1 mei 07). Kern van het artikel; Een gemeenteraadslid van een lokale partij in Groningen had er genoeg van omdat hij er niet in slaagde de macht van de ambtenaren, in het bijzonder die van stadsontwikkeling, te breken. Dat hij geen spoken zag werd nog eens helder door in het artikel te wijzen op de afscheidstoespraak van de vertrekkende voorzitter van de Groninger welstandscommissie die bij zijn vertrek de vloer aanveegde met de macht van een handjevol ambtenaren dat plannen van burgers zonder mankeren in de prullenbak kieperden. Toen ik het las zag ik meteen de overeenkomsten met Leeuwarden. Ook hier hebben we als lokale partij geregeld geageerd tegen de macht van met name stadsontwikkeling. Als je ziet met hoeveel petten op deze afdeling bijvoorbeeld betrokken is bij de kenniscampus kun je je niet voorstellen dat er geen hoeden en pettenzaak meer in Leeuwarden is. Dat de macht in de gemeente bij stadsontwikkeling ligt kwam nog het meest aan het licht toen de toenmalig gemeentesecretaris overstapte naar de functie van directeur stadsontwikkeling en dat een promotie vond. Stadsontwikkeling gaat over de grote projecten. Maar stadsontwikkeling heeft ook steeds nieuwe grote projecten nodig om haar uren in weg te kunnen schrijven en dus haar eigen werkgelegenheid (en macht) in stand te houden. Het spreekwoord luidt immers wie schrijft die blijft.
Ook in Leeuwarden ben je als burger die met een initiatief bij de gemeente aanklopt aan deze goden overgeleverd. En ook dan geldt dat een idee van een niet-ambtenaar vrijwel nooit goed kan zijn. En dat terwijl heel wat burgers bij veel projecten denken dat "de ambtenaar die dat bedacht heeft toch heel lang in eenzaamheid opgesloten moet zijn geweest". Ook in Leeuwarden is er een grote willekeur in het toetsen van plannen aan bestaand beleid. Als een burger iets wil dat niet past binnen het beleid geldt het beleid. Als de plannenmakers van de gemeente iets willen geldt dat het beleid aangepast moet kunnen worden aan "gewijzigde inzichten".
Nee Leeuwarden doet voor Groningen niet onder. En alleen in dit geval voeg ik er aan toe.. helaas.

En we hebben een Camper ……

Ik heb al eens geschreven dat door de verslechterde arbeidsvoorwaarden onder de diverse kabinetten Kok en Balkenende enerzijds en de sterk gestegen woonlasten anderzijds steeds meer mensen niet in staat zullen zijn een "gewone" woning te betalen en hun toevlucht zullen nemen tot caravan of wat ook kan natuurlijk een Camper als min of meer vast woonverblijf.
Onze samenleving krijgt steeds meer economische trekken van Amerika en dus moeten we ons voorbereiden op het feit dat we de gevolgen daarvan zoals die in Amerika zich voordoen ook bij ons zullen gaan optreden.
Uit de krant heb ik vernomen de Groenlinks in onze gemeenteraad nu voor deze Campers een serie standplaatsen wil maken dicht bij de binnenstad. Ik was ( het is al enige keren eerder aan de orde geweest) en ben van mening dat dit geen goed idee is. Ik zit niet te wachten op een park met tot "woning" verbouwde oude bussen van Arriva, verhoogde volkswagenbusjes en vrachtauto's in de binnenstad. Het is ook niet nodig. Aan de rand van Leeuwarden zijn voldoende campings waar mensen die willen overnachten even kunnen staan.

Frittemastate.

Het ernstig ongeluk op de Frittemastate heeft geleid tot veel discussie in de wijk waarin ik woon Camminghaburen. En terecht. Er is daar een onoverzichtelijke en verwarrende verkeerssituatie ontstaan. Wat is het geval.
De Frittemastate is oorspronkelijk aangelegd als onderdeel van de rondweg van Camminghaburen (Camminghaburg-Schierstins-Grovestins-Frittemastate). U moet daarbij in ogenschouw nemen dat het toen de bedoeling nog was om de toegang tot Camminghaburen via de Egelantierstraat af te sluiten. De Frittemastate is (net als de overige rondwegstraten) aangelegd als voorrangsweg met bijbehorend profiel. Dat wil zeggen ruim, en met vrij liggende fietspaden aan weerszijden. Dat profiel heeft ze nog steeds. Toen de 30-km zone in opkomst kwam voor woonwijken heeft de gemeente uit zuinigheid er niet voor gekozen om bordjes met dertig kilometer aan alle toegangswegen tot de Frittemastate te plaatsen maar alleen borden aan het begin en eind van de Frittemastate. Daarmee werd de Frittemastate ineens een weg waar je maximaal 30 km mocht.
In de wijkvergadering die daarover ging, ik was daar bij, zei de vertegenwoordiger van de gemeente op kritiek van wijkbewoners (die massaal voor bekeuringen vreesden) dat het een technische maatregel was en dat er niet gecontroleerd zou worden op naleving van de maximumsnelheid op deze weg. Vervolgens kwam er een beleid gericht op het stimuleren van het fietsverkeer en werd er een soort snelweg voor fietsers aangelegd dwars over de Frittemastate waar fietsers met hoge snelheid uit een zijweg konden komen om over te steken en zij kregen voorrang. Er is genoeg gewezen op de gevaarlijke situatie die ontstond (ook daar was ik bij), maar toen was ineens het feit dat het een 30 kilometerweg was (in theorie) voldoende om die gevaren weg te wimpelen. Het is jammer dat er eerst slachtoffers nodig zijn om aandacht te krijgen voor deze gevaarlijke situatie. Of de gemeente moet de Frittemastate aanpassen tot een weg die past bij een woonerf, of de gemeente moet de Fietsersovergang van zijn voorrangssituatie ontdoen of de fietserstroom anders laten lopen. Op de A7 leg je ook geen zebrapad aan

De aansmeerders.

We willen met z'n allen de binnenstad als koopcentrum aantrekkelijk maken en houden. Goed, over de manier waarop zijn we het niet altijd eens, maar we beschouwen met elkaar toch de binnenstad als de parel van Leeuwarden.
Dat koopcentrum staat onder druk. Internetverkopen en gemakkelijk bereikbare winkels buiten het centrum zetten het centrum onder druk. Van de week liep ik bijna letterlijk nog tegen een nieuwer fenomeen op die het winkelen in de stad er, in ieder geval wat mij betreft, niet aantrekkelijker op maakt. Het zijn wat ik maar even oneerbiedig "de aansmeerders" noem. Op het stukje tussen de Wirdumerdijk en de Hema stonden maar liefst personen van 7 organisaties meer of minder opdringerig mensen te bewegen iets te kopen, lid, abonnee of donateur te worden of iets te tekenen. En ik zag mensen (althans ik meende dat in hun ogen te zien) denken; "hoe kom ik hier ongeschonden doorheen?". Ik kan me voorstellen dat mensen zich op een gegeven moment gaan ergeren en naar plaatsen gaan waar ze wat rustiger en ongestoorder kunnen winkelen. Als we met vrienden praten over vakanties naar bepaalde landen dan worden we steevast gewaarschuwd voor het feit dat je op straat lastig gevallen zult worden door mensen die op agressieve wijze proberen iets aan je te vragen of te verkopen. In de wereld is "de aansmeerder" blijkbaar een geaccepteerd verschijnsel. Ik vind dat Leeuwarden in dat opzicht best wat minder werelds mag blijven.

Te haastig op De Bres

Op initiatief van de pvda is afgelopen maandag even snel een motie om zalencentrum De Bres een subsidie van €30.000 te geven door de gemeenteraad gejast. Een opmerkelijke en in dit specifieke geval weinig gelukkige "move" en dan zeg ik het nog fijntjes. Want juist bij de Bres is zorgvuldigheid en transparantie belangrijk om "verkeerde indrukken" te voorkomen. Nu worden, en mijn inziens niet onterecht, wenkbrauwen gefronst. Waarom moest dit nu zo. Het op het laatste moment toevoegen aan de agenda van punten die niet op de gepubliceerde lijst van stukken staan is bedoeld voor zeer actuele of urgente zaken. Was dat hier nu het geval?
Het is zeer ongebruikelijk, en tegen de gangbare regel in, om subsidies los van de begroting en kadernota te bespreken. Juist om een goede afweging te maken tussen bijv. verminderen van de bezuinigingen op de sport en het toekennen van een subsidie voor de Bres. Binnenkort staat de kadernota op de rit waarom niet daar meegenomen? Er is door de gekozen procedure ook geen mogelijkheid geweest voor inspraak door de burgers. Het is ook ongebruikelijk om "gebouwen" te subsidiëren. Activiteiten worden gesubsidieerd. Slechts een beperkt aantal zgn. basisvoorzieningen krijgen als gebouw subsidie. En aan die keuze gaat normaal een uitgebreide discussie vooraf. Als het doel was om meer politieke debatten te organiseren was het logischer geweest om instellingen uit te nodigen een subsidieverzoek in te dienen voor activiteiten. Er kunnen voor € 30.000 veel meer debatten georganiseerd worden dan de minimaal 10 waartoe de bres nu verplicht wordt. Hiermee wordt op zijn minst de suggestie gewekt dat de subsidie voor het gebouw/exploitant leidend was en de voorwaarde voor de activiteit vooral diende om het mogelijk te maken. Zoals in de inleiding al gezegd juist bij De Bres was/is er alle reden om zo transparant en met de grootste openheid en zorgvuldigheid naar subsidieverzoeken te kijken.
Ten eerste is De Bres het voormalige partijgebouw van de PvdA. Ten tweede, en dat is veel belangrijker, waren en zijn een aantal vooraanstaande Leeuwarder politici nauw verbonden aan De Bres. Iedere suggestie dat er sprake is van vriendjespolitiek had voorkomen moeten worden. En ten derde is de zakelijk leider van de Bres een vooraanstaande journalist die over de Leeuwarder politiek en haar politici schrijft. Ook hier is een verdenking gauw gerezen. En ook dat had voorkomen moeten worden.
De PvdA als indiener en de VVD en Groenlinks als medeondertekenaars hebben de politiek door deze onzorgvuldige manier van opereren geen dienst bewezen. Het spreekwoord zegt haastige spoed is zelden goed.

Discriminatie zonder discriminatie.

Als er in de afgelopen jaren onderwerpen zijn geweest waarbij ik me geneerde voor de bekrompen denkwijze van sommige raadsleden in Leeuwarden dan was het de affaire rond de trouwambtenaar van de burgerlijke stand wel. Als ik de kranten van de afgelopen week lees lijkt het echter wel of er nooit een dergelijk affaire met diverse uitspraken is geweest. Op vele plaatsen is de discussie rond de vraag of een trouwambtenaar op grond van geloof mag weigeren mensen van hetzelfde geslacht te trouwen volop losgebarsten en maakt diepe wonden in diverse organen. En waarom is mij een raadsel. Je denkt en verwacht dan dat men geleerd heeft van de goede en slechte ervaringen in Leeuwarden. Ook voor ambtenaren en politici is de wereld met het googelen (schrijf ik het goed?) op Internet opener geworden. De Commissie Gelijke Behandeling heeft in de zaak Leeuwarden uitgesproken dat het uitsluiten van mensen voor het ambt van ambtenaar van de burgerlijke stand die op grond van hun levensovertuiging geen huwelijk van mensen van het zelfde geslacht willen sluiten discriminatie is. En daar heb je het mee te doen!
Daar moet Balkenende het mee doen (of het nu in het regeerakkoord staat of niet) en ieder ander ook. Zelfs ik. Dan kun je natuurlijk nog wat voor de vorm doen zoals in Leeuwarden waarbij kandidaten voor de functie schriftelijk moeten instemmen met het huwen van mensen van hetzelfde geslacht voordat ze benoemd worden, maar dat is niet meer dan een leuk gebaar naar buiten en heeft mijn inziens geen rechtsgevolg. (Dat laatste om vrij eenvoudige redenen dat het arbeidsrecht vrij dwingend is en de positie van de gemeente en de kandidaat niet gelijkwaardig; om simpel te zeggen je mag mensen ook geen document laten tekenen dat ze wel voor de helft van het minimumloon komen werken. En om het simpele feit dat mensen hun overtuiging mogen veranderen. Iemand kan zich na indiensttreding bekeren tot een godsdienst waar een bepaald gedrag bij hoort. Maar zelfs daarbij kun je vragen stellen. Ik vind dat mensen van gelijk geslacht gewoon moeten kunnen trouwen maar ik vind ook dat je mensen op basis van hun geloof niet mag discrimineren bij overheidsbenoemingen als dat niet absoluut noodzakelijk is.
Je kunt niet zeggen de ene vorm van discriminatie mag wel en de andere vorm niet. Binnen het discrimineren kun je geen discriminatie maken. Discriminatie mag niet. Niet op grond van seksuele geaardheid en niet op grond van geloofsovertuiging. Waar dat botst, zo vertaal ik de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling, moet gekeken worden naar een praktische oplossing. Ik ben het daarmee eens. In een samenleving als de onze, met veel verschillende denkbeelden moeten we elkaar respecteren en ruimte geven om over zaken anders te denken.

De leukste Raad

De Raad heeft een commissie ingesteld van burgers die moeten gaan adviseren hoe de Raad leuker kan worden om naar te kijken. Het is waar, ik kijk wel eens naar een commissievergadering op Mercurius, het is niet om aan te zien. Fractieleden die gapen en soms slapen worden groot in beeld gebracht. Maar is dat erg? Bij agendapunten die niet tot jouw portefeuille behoren zit je er gewoon wat bij, dat is nu eenmaal zo. In de tweede kamer is de vergaderzaal meestal vrijwel leeg. Kamerleden hebben in het gebouw een werkkamer en komen even opdraven als hun agendapunt begint of als er gestemd moet worden. In het gemeentehuis kent men dat (nog) niet. Vraag is of dat voor de besluitvorming nu zo belangrijk is. En je zou toch denken dat het om de besluitvorming gaat en niet om de show.
Voor echte insiders is het overigens best een aardig circus om naar te kijken. Het hondennummer van Groenlinks waarbij de hond steeds blaft en dreigt het kunstje niet te doen maar uiteindelijk toch door de hoepel springt. De trapezeact waarbij het CDA op het slappe koord een evenwicht zoekt tussen trouw aan principes en trouw aan de PvdA. De Clowns van de VVD. Het touwtje trekken van de PvdA en nog wat kleinere acts. Het is best grappig als je het maar wilt zien. Ik heb nog wel een andere manier om de zaak wat spannender te maken. Laat mensen via SMS of bellen om de zoveel tijd bepalen wie er weg gestuurd wordt. Schijnt op TV te leiden tot grote successen. Zorg wel dat de vergadering nog gaande is tijdens het openstellen van de lijnen. Hoewel, het is ook een manier om de gemeentekas te spekken.

Daar doe je dan je best voor.

de provinciale statenverkiezing van woensdag zal voor vele politici weer een ontnuchterende ervaring worden. Hoewel veel lokale en provinciale politici hun uiterste best doen, en verwachten voor hun goede werk beloond te worden of voor hun wanprestaties afgerekend te worden, zal de kiezer woensdag zijn stem met name laten leiden door landelijke motieven. Voor zuiver provinciale partijen als FNP en Gemeentebelangen Friesland is dat ongunstig want zij komen niet in "Den Haag Vandaag". Er is nog iets wat dit jaar voor sommigen een teleurstelling veroorzaakt. De grote partijen hebben besloten dat er minder zetels komen waardoor het aantal stemmen om een zetel te krijgen aanzienlijk hoger is komen te liggen hetgeen voor kleinere partijen nadelig is. Hou je bij de komende verkiezingen je vaste aanhang loop je toch kans er niet meer in te komen. Juist die kleine partijen zijn vaak het zout in de pap van de democratie. Ik zou het dan ook jammer vinden als die geluiden zouden verdwijnen.
Iedereen moet zelf beslissen of hij/zij en zoja wat hij/zij gaat stemmen, een stemadvies van mij is daarbij niet nodig. Het enige wat ik u vraag is om bij uw overweging ook dit mee te nemen en de kleintjes niet te vergeten.

LOVE.

Toen in de krant stond dat de Love-Parade in Berlijn niet door ging en de organisatoren op zoek waren naar een andere Europese stad ging mijn gedachte natuurlijk direct naar Leeuwarden. Maar blijkbaar ben ik de enige want ik heb er verder niemand over gehoord. Geen vragen van de VVD (ze moeten overrompeld zijn), geen voorstel van het comité Expeditie Leeuwarden en, als ik goed geïnformeerd ben, is Dales niet spoorslags van het Carnaval in Limburg vertrokken om dit Carnaval voor onze gemeente binnen te halen. En toch merk je dat er liefde in de lucht zit in Leeuwarden. VVD-ers die achter PvdA-kloek Anita Andriesen aanlopen, Piet van der Wal die de Torens op het nieuwe provinciehuis bejubelt, Dales die van de Raad, als verlaat valentijnscadeau, een klok krijgt (waar die een stijve nek van kan krijgen omdat die achter hem komt te hangen). Het zijn signalen die je alleen kunt verklaren uit de volstrekt irrationele liefde. De jaarlijkse taptoe is nu eigenlijk de enige parade, tenminste als je de intocht van Sinterklaas niet meetelt. Een dergelijk evenement zet Leeuwarden en Fryslan op de kaart! Ik denk ook dat het een goed middel is om het image van de Friezen, namelijk dat ze een beetje stug zouden zijn, in enkele keren volstrekt om te draaien en we de werkelijke aard van de Leeuwarders, berenburgers en buitenlui, eens goed naar voren te brengen. En zoals ik zei, de verkiezingskaravaan die op dit moment in Friesland rond gaat is eigenlijk al een kleine LOVE-parade. De kandidaten hoeven zich alleen maar wat meer bloot te geven.

Dales boos op zichzelf

De nukken van onze burgemeester blijven blijkbaar nieuwswaardig. Deze week wou hij niet wachten tot zijn agendapunt aan de orde was en gaf daar, zoals we dat van hem gewend zijn, met veel misbaar uiting aan. Algemeen is bekend dat het bijwonen van Raads- en commissievergaderingen van de gemeente niet tot de favoriete bezigheden van Dales behoort. Hij vindt het vaak amateuristisch geneuzel, en dat is soms nog terecht ook. Het komt dan ook geregeld voor dat Dales zich met de discussie gaat bemoeien puur uit balorigheid. Maar dat alles terzijde. Is het juist dat een druk bezette burgemeester als Dales verveeld moet wachten tot hij aan de beurt is? Nee, dat is echt een misverstand. Collegeleden kunnen op hun kamer in het stadhuis werken (of TV-kijken) tot ze opgeroepen worden dat het "bijna zover is". Voor Dales geldt nog een extra service. Hij woont vlak bij het Stadhuis en het komt zelfs voor dat hij thuis gebeld wordt en dan lopend naar het stadhuis komt als het zover is. Tot slot is het niet ongewoon dat, indien een collegelid dringende verplichtingen elders heeft, de agenda in overleg met de voorzitter wordt aangepast. Dales was, zoals we dat wel vaker gezien hebben, dus vooral boos op zichzelf en reageerde dat even af op de aanwezigen. Hij had het verkeerd ingeschat of was vergeten de zaken tijdig te regelen. Gelukkig weten we dat het één van zijn nukken is en dat hij een volgende dag zijn gedrag compenseert door alle tijd aan het onderwerp te geven.
Daar zou ik als raad dan ook goed gebruik van maken. Ik vind dat de betrokken commissieleden bij de raadsbehandeling nu flink moeten gaan neuzelen. Dales een beetje plagen is nu eenmaal een van mijn nukken.

Een Caravan in de tuin.

Het nieuwe kabinet wil de leeftijd vanaf je recht krijgt op een bijstandsuitkering verhogen tot 27 jaar. Tot die tijd moet je of werk hebben of naar school zo zegt men. Op zich zelf een mooi streven maar er zijn ook nadelen. Ten eerste zijn Italiaanse toestanden niet uitgesloten. Ik bedoel dan dat het geboortecijfer ernstig daalt omdat jongeren geen geld(zekerheid) hebben om een gezin te stichten. Ook de leeftijd waarop men kinderen krijgt zal omhoog gaan met alle risico's van dien. Maar dat zijn landelijke problemen. Voor de gemeente komt de vraag: Hoe gaan jongeren om met deze ontwikkeling. Gaan ze naar school, of staan ze alleen ingeschreven. Nemen ze genoegen met het zakgeld dat ze van pa en ma krijgen of gaan ze op zoek naar andere wegen om aan geld en spullen te komen.
Accepteren ze dat ze zolang van deelname aan de welvaart worden uitgesloten?
En hoe gaan ouders hier mee om. Zitten zij te wachten op het feit dat mensen die al bijna 10 jaar door de maatschappij als volwassenen worden gezien nog bij hun thuis moeten wonen, en van hun financieel afhankelijk zijn. Wat levert die gedwongen samenwoning voor problemen op? Ik denk dat de gemeente nog maar een paar welzijnswerkers moet aanstellen voor beide groepen. Ook lijkt het me verstandig om in bestemmingsplannen vast rekening te houden met het gewijzigde beleid. Naast het tuinhuisje waar oma in woont moeten nu de caravans komen waar de kinderen in wonen.

Het was maar een clown.

Een leuk en opvallend bericht de afgelopen week was het nieuws over een gemeente die een paspoort had afgegeven met een man geschminkt als clown op de foto. Het gebeuren lijkt absurder dan het is. Immers de vraag is op wat voor grond had de ambtenaar moeten weigeren? De nieuwslezeres die het vertelde op de tv was zelf ook zwaar opgemaakt, en niet alleen voor de tv. Ze had zeker mascara, oogschaduw en lippenstift op en wellicht nog meer. Had ze zo op de foto gemogen? Veel mensen smeren iets om er bruiner uit te zien. Waarom mag iemand niet iets smeren om er witter uit te zien? Verdergaand, moet een ambtenaar iemand vragen zijn pruik, haarstukje af te doen? Moet hij controleren of de schoonheidspukkel echt is? Kortom het probleem is complexer dan dat het lijkt. De vraag is waar ligt de grens? Ik moest bij het nieuws denken aan de discussie rond het dragen van Burka's. Mag je verbieden dat iemand op grond van levensovertuiging zijn hele lichaam wil bedekken. En als we zeggen nee dat mag je niet verbieden, kun je dan iemand die op grond van zijn levensovertuiging zijn hele lichaam onbedekt wil laten dat wel verbieden (op grond van de criteria wat is natuurlijk en wat is het risico voor de openbare veiligheid)? Kortom waar liggen de grenzen van kleding? Mag iemand er uitzien (en op de foto) zoals hijzelf wil? En wie bepaald wat er wel en niet mag. Ik kan me voorstellen dat de ambtenaar dacht "daar waag ik me niet aan". Misschien iets om te regelen in het regeerakkoord?

Lobbyen voor dummy's

Het hoofdkantoor van de noordelijke Kamer van Koophandel (kvK) komt waarschijnlijk niet in Leeuwarden. Iedereen schijnt daarover verbaasd en geschokt te zijn. Voor een groot gedeelte toneelspel volgens mij. Natuurlijk heeft de VVD snel vragen gesteld, voor hen is het 't meest vervelend want de banen zijn van een salarisniveau waarvan je verwachten mag dat ze VVD-stemmers opleveren. Overigens mag je verwachten dat ze op de Rotary-club best wisten wat er gebeurde (en anders werken de netwerken van Nijpels en Dales niet goed). Friesland zal dit soort organisaties bij concentraties van vestigingen niet snel binnen zijn grenzen krijgen. Waarom? Omdat men niet voldoet aan één van de belangrijkste regels van lobbyen voor dummy's die luidt: Je kunt nooit voor twee plaatsen tegelijk lobbyen. Het is de bekende variant van waar twee vechten om een been gaat een derde er mee heen. Friesland ging de strijd, zoals meestal, in met meerdere opties. Nu Leeuwarden en Drachten. Op het moment dat men pleit voor Leeuwarden wordt dat in Smallingerland gezien als verraad en andersom, dus gebeurd er niets. Je mag niet van anderen verwachten dat zij voor Leeuwarden kiezen als de provincie zelf daar niet volop voor gaat. Het is het grote manco van Friesland. Het gevolg is, en ik wees daar tien jaar terug al op, dat Friesland steeds meer bestuurd wordt vanuit de stad Groningen. En dat zal in snel tempo doorgaan. Met de toenemende globalisering en waar steeds meer digitaal wordt, en wegverbindingen, verbeteren, vervallen afstandscriteria. Groningen is dichterbij dan je denkt. In 50 minuten ben je van Leeuwarden in Groningen. Veel mensen in het westen doen er langer over om naar hun werk aan de andere kant van de stad te komen. Wil Friesland in de toekomst nog iets van bestuur behouden zal men beter moeten lobbyen en eerst zelf moeten kiezen voor de uitbouw van Leeuwarden en af stappen van het verdeel (en Heers) principe. Volg eerst de cursus lobbyen voor dummy's.

Een nieuwe plek voor Cambuur.

Van de diverse nieuwjaarsredes was die van dhr. Sleijfer, voorzitter van de Raad van Toezicht van Cambuur een met een boodschap. De gemeente moest een nieuwe locatie voor een stadion voor BVO Cambuur op haalbaarheid serieus onderzoeken.
Waar wethouder Marga Waanders van haar stoel viel (wat op zich de boodschap al waardevol maakte) moet deze suggestie serieus worden genomen. Al was het alleen maar omdat ik daar al jaren voor pleit en gepleit heb. Wil je Cambuur echt een kans geven dan moet je haar uit de beperkende omgeving van het cambuurplein halen. Een stadion kan nu eenmaal niet meer uit voor die twee voetbalwedstrijden in de week. Daar moeten tal van andere activiteiten in georganiseerd kunnen worden (muziekoptredens bijvoorbeeld) om het exploitabel te maken. En de huidige ligging, midden in een woonwijk maakt dat (vrijwel) onmogelijk. Ook het bestaan van zogenaamde risicowedstrijden is reden om dit soort activiteiten op een andere locatie te organiseren. Nu het gebied "op de schop gaat" is er dan ook een goed moment om te kijken of Cambuur niet kan verhuizen. BVO Cambuur buiten het gebied Cambuur plaatsen biedt ook de mogelijkheid de naam van de club te verbreden. Cambuur moet zijn "marktgebied" uitbreiden tot heel Noord-Friesland.
FC Friesland o.i.d. geeft meer mogelijkheden dan Cambuur (alhoewel AJAX ook niet echt naar Amsterdam e.o verwijst en net zo goed een buitenlandse club kon zijn). Hoe dan ook er is alle reden om eens serieus naar een andere locatie voor Cambuur te kijken. Misschien iets voor "de stelling" in de LC.

"de gemeente moet serieus kijken naar een alternatieve locatie voor BVO Cambuur"

Ik stem Ja.